درباره ی ما

درباره ما:

شرکت پیشروان   بهترین شریک تجاری شما برای تامین انواع پارافین؛ سوخت، پترالیوم کک، پتروالیوم رزین، انواع ضایعات قابل تصفیفه پالایشگاهی ، است. این شرکت توان مندی تامین   قطعات مورد نیاز صنعت از کشور چین  را با دفتر مشترک در این کشور دارد.

 

 

<