چشم انداز و منشور شرکت

چشم انداز و منشور شرکت:

شرکت پیشروانا هدف  تهیه و تامین کالاهای مورد نیاز در کشورهای مختلف شروع به فعالیت نموده است.

هدف این شرکت توسعه دیدگاه کارآفرینی، ارزش آفرینی برای محصولات تولید کنندگان، تامین مواد مورد نیاز مصرف کنندگان و اشتغال زایی  است .

 سود برای این شرکت زمانی حاصل می شود که مشتریان   راضی باشند و توسعه زمانی معنی پیدا می کند که این شرکت در خدمت پرسنل بیشتری باشد و بقا با رضایت همه ی ذی نفعان حاصل خواهد شد.

شعار این شرکت  که  ارزش های بنیادی این شرکت نشان می دهد، عبارت است از:

ما کار آفرینانی  راستگو  هستیم که برندمان را دوست داریم.

کارآفرینی برای مدیران این شرکت فلسفه ی زندگی است و صداقت، احترام به خرد جمعی و ارزش های انسانی می باشد و برند، تعامل کارآفرینی با مشتریان است و بیان کننده هویت آنها است.

 

<