بنزین  A92:

 

این شرکت توان مندی تامین بنزین A92در آنالیزها و اکتان های مورد تایید کشور عراق را از پالایشگاه های ایران و ترکمستان را دارد.

وازلین

این شرکت با همکاری شرکای تجاری خود توامندی تامین وازلین با استاندارد های اروپایی را دارد و قیمت های ارایه شده قیمت های رقابتی خواهد بود.

پارافین:

این شرکت با همکاری شرکای تجاری خود توامندی تامین  پارافین با استاندارد های اروپایی را دارد و قیمت های ارایه شده قیمت های رقابتی خواهد بود.پارافین های ارایه شده در شرکت با بسته ندی های مختلف به صورت جامد و مایع می باشد.

کود اوره:

 این شرکت با تجربه بلند در همکاری با پتروشیمی کرمانشاه و سایر تولید کنندگان کود اوره توانمندی تامین کود اوره در تناژ های مختلف و قیمت رقابتی دارد .

 

 

 

<