این شرکت توان مندی تامین وارداتی و همچینین تولید سفارشی رزین برای استفاده از صنایع مختلف را دارد که در زیر نمونه ای از نتایج آزمایشگاهی این محصولات ارائه شده است.

 

Material name : petroleum resin(c9)

 

 

 

razin1

 

 

Material name :Norsoline , wn46

 

razin2

 

 

دانه های رزین