تامین انواع روغن های پایه وارداتی و روغن پایه بازیافتی و ویرجین داخلی از دیگر محصولات قابل تامین این شرکت است که آنالیز نمونه ای از آنها در زیر ارائه شده است‌.