هشت شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر2

لیست شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استارتاپی در دنیا برای اینکه دقیق‌ترین رتبه‌بندی را از بزرگترین شرکت‌های VC در جهان به شما ارائه دهیم، نسبت سرمایه‌گذاری به خروج هر شرکت را اندازه‌گیری کردیم. هر چه این نسبت بیشتر باشد، شرکت سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری داشته است. نسبت سرمایه‌گذاری به خروج 1 بد است [...]

بیشتر بخوانید
Peter--Drucker

جملاتی کوتاه از پیتر دراکر2

Doing the right thing is more important than doing the thing right کارآیی یعنی انجام درست کارها و اثربخشی یعنی انجام کارهای درست Doing the right thing is more important than doing the thing right انجام کارهای درست بسیار مهمتر از انجام درست کارهاست. Management is doing things right. Leadership [...]

بیشتر بخوانید

هشت شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر

لیست شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استارتاپی در دنیا برای اینکه دقیق‌ترین رتبه‌بندی را از بزرگترین شرکت‌های VC در جهان به شما ارائه دهیم، نسبت سرمایه‌گذاری به خروج هر شرکت را اندازه‌گیری کردیم. هر چه این نسبت بیشتر باشد، شرکت سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری داشته است. نسبت سرمایه‌گذاری به خروج 1 بد است [...]

بیشتر بخوانید
Peter--Drucker

جملاتی کوتاه از پیتر دراکر

Doing the right thing is more important than doing the thing right کارآیی یعنی انجام درست کارها و اثربخشی یعنی انجام کارهای درست Doing the right thing is more important than doing the thing right انجام کارهای درست بسیار مهمتر از انجام درست کارهاست. Management is doing things right. Leadership [...]

بیشتر بخوانید